Kerne bomexplosie

De explosie wordt gekenmerkt door de snelle scheiding van grote aantallen energie. Dit fenomeen vertoont veel bedreigingen. Explosies gaan meestal gepaard met plotselinge sprongen in temperatuur en druk, stralingsuitstraling (bijv. In de vorm van bliksem of een lichtpuls van een nucleaire explosie of akoestische golven (meestal geluidsspelen of een speciale knal van een schot. Het is niet zonder zin dat een oncontroleerbaar verschijnsel mensen met angst vervult.

Welke ruimtes zijn mogelijk explosief? Meestal bevatten ze zones waarin de atmosfeer in het geval van een potentieel gevaar explosief kan zijn. Als een explosieve atmosfeer is een speciale combinatie van ontvlambare stoffen bekend die in de structuur van gassen, dampen of nevels schrijven, d.w.z. mengsels met lucht onder atmosferische omstandigheden waarbij de temperaturen te hoog zijn. Het is goed om te weten dat in explosieve omgevingen alleen vonken of een elektrische boog een explosie kunnen veroorzaken.

https://duo-shampoo.eu/nl/

De meest bedreigde ruimtes zijn m.im. chemische fabrieken, raffinaderijen, benzinestations, elektriciteitscentrales, verffabrieken, verfhandels, benzinestations, voertuigen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, luchthavens, graanmolens of scheepswerven. Ontsteking op de bovenstaande plaatsen zou tot explosies leiden, waarvan de uiteinden enorm zouden zijn. Ze zouden zeker enorme materiële verliezen veroorzaken en het leven van de mens in gevaar brengen.

Om de hoog genoteerde schade te voorkomen, moet men preventieve actie, een explosieveilige garantie, niet onderschatten. In veel landen zijn speciale wetten, richtlijnen en normen opgesteld met als doel het risico van ontploffing te verminderen en mogelijke schade te voorkomen. In huizen die explosiegevaar dreigen te hebben, moet een systeem worden geïnstalleerd om de veiligheid van mensen die erin lopen te waarborgen.