Explosiegevaar zone markering

De ATEX-richtlijn (Atmosphères Explosibles, ook wel Richtlijn 94/9 / EG genoemd, is beslist de Europese Unie, die de essentiële eisen definieert van producten die bestemd zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden. De meeste machines en gereedschappen die worden gebruikt in steenkoolmijnen lopen het risico van methaan en kolenstofexplosie en de ATEX-richtlijn is van toepassing op apparatuur en beschermende methoden die zijn bestemd voor gebruik op oppervlakken die zijn blootgesteld aan explosiegevaar. Tot de laatste veiligheidsvoorschriften in een lidstaat van de Europese Unie waren de lidstaten onderling verdeeld, wat een aanzienlijke belemmering vormde voor de vrijheid van goederenuitwisseling tussen de lidstaten.Van de laatste factor is een verenigende ATEX-richtlijn gecreëerd, die de bestaande ontwerpen verenigde en de circulatie van producten in de Europese Groep aanzienlijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste doel van de ATEX-richtlijn het garanderen van het vrije verkeer van goederen dat een hoog niveau van explosiebeveiliging garandeert. Met betrekking tot apparaten die bedoeld zijn voor een loopbaan in de buurt van mensen die met explosie zijn bedreigd, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgevaardigd, die op 1 juli 2003 in de flat is geïntroduceerd. Daarnaast is op 16 december 1999 Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook bekend als ATEX GEBRUIKERS vastgesteld, die op zijn beurt de minimale veiligheidseisen voor functies in appartementen met een risico op een explosieve atmosfeer betreft. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG begon op 1 juli 2003 te forceren en verving de vorige richtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG.

CE-markering (fr Conformité Européenneidentificatienummer van de certificeringsinstellingUitvoeringssymboolexplosiegroepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosieve subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan