Eu vakantierichtlijn

De EU Atex-richtlijn bevat de basisvereisten waaraan moet worden voldaan door alle producten die worden gegeven voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen. Normen die functioneel gekoppeld zijn aan de richtlijn bevatten gedetailleerde vereisten. Als onderdeel van interne voorschriften die in de gegeven lidstaten zijn geïmplementeerd, zijn eisen gedefinieerd die niet worden gespecificeerd door de richtlijn of interne normen. Interne voorschriften kunnen niet verschillen van de bepalingen van de richtlijn, noch kunnen zij onder de aanscherping van de eisen van de richtlijn vallen.

neoproduct.eu Green Coffee 5KGreen Coffee 5K Energetische afslankpreparaat met groene koffie-extract bij de maximale dosis

De Atex-richtlijn is geïmplementeerd om het risico dat gepaard gaat met enig effect in afdelingen waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan, te minimaliseren.De fabrikant is volledig verantwoordelijk voor het bepalen of een bepaald product wordt onderworpen aan een beoordeling van de naleving van de voorschriften en voor het aanpassen van het gegeven materiaal aan de huidige waarheden.Atex-goedkeuring wordt geadverteerd voor producten die in het explosiegevaarlijke gebied terechtkomen. De beginnende gevarenzone is daarom een ​​veld waar stoffen, die in verband met lucht explosieve mengsels kunnen vormen, worden gescheiden, gebruikt of opgeslagen. In het bijzonder zijn de meeste van deze stoffen aangepast: vloeistoffen, gassen, stof en brandbare vezels. Ze kunnen dan leven, bijvoorbeeld benzine, alcoholen, waterstof, acetyleen, koolstof, houtstof, zinkstof.Het explodeert in succes wanneer het explodeert wanneer een grote hoeveelheid energie uit een effectieve ontstekingsbron de explosieve atmosfeer bereikt. Nadat de brand is begonnen, explodeert deze, wat een grote bedreiging vormt voor de huisvesting en de menselijke gezondheid.