De eu milieurichtlijn

De ATEX-richtlijn in het Pools rechtsstelsel werd op 28 juli 2003 ingevoerd. Dit is beperkt tot producten die bedoeld zijn voor spullen in explosiegebieden. Deze producten moeten aan strenge eisen voldoen, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de gezondheidszorg. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Met betrekking tot de bepalingen van de betreffende normatieve handeling, zijn het niveau van onderpand en, bovendien, de gerelateerde beoordelingsprocedures primair gerelateerd aan de milieudreiging waaraan de speciale tool zal voldoen.De ATEX-richtlijn bevat strenge eisen die een bepaald product moet vervullen om te kunnen worden gecombineerd in potentieel explosieve omgevingen. En welke zone is het? Allereerst hebben we het hier over steenkoolmijnen, waar het risico op methaan- of kolengruis enorm is.

De ATEX-richtlijn heeft een gedetailleerde indeling van apparaten in groepen. Er zijn er twee. In het klassegetal zijn er apparaten die worden gebruikt in de ondergrond van de mijn en in ruimten waar een methaanexplosiegevaar kan optreden. De tweede groep wordt gebruikt voor apparaten die op tegenovergestelde plaatsen gooien en die kunnen worden bedreigd door een explosieve atmosfeer.

Deze richtlijn bevat de essentiƫle eisen voor alle apparatuur die wordt gebruikt in gebieden met methaan / kolenstofexplosiegevaren. En meer specifieke eisen zijn eenvoudig te vinden in geharmoniseerde maatregelen.

Opgemerkt moet worden dat apparaten vergelijkbaar met die in een potentieel explosieve omgeving moeten worden gemarkeerd met de CE-markering. Het merkteken moet worden gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie, dat moet worden vermeld, zichtbaar, sterk en gemakkelijk.

De aanmeldende instantie onderzoekt het hele controlesysteem of de instrumenten zelf om te zorgen voor samenwerking met belangrijke voorschriften en de verwachtingen van de richtlijn. Er moet ook aan worden herinnerd dat vanaf 20 april 2016 de huidige richtlijn zal worden vervangen door de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.